تماس با مدیر عامل

تلفن : ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳ 
نمابر : ۳۴۵۲۱۷۷۲-۰۲۳
کد پستی : ۳۵۹۱۴۱۲۵۴۵
آدرس :کیلومتر 55 جاده تهران مشهد , بعد از میدان قائم ایوان کی , شرکت عمران شهر جدید ایوان کی