با توجه به تفاهم نامه تامین مسکن مددجویان و کارکنان محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) را در قالب طرح اقدام ملی مسکن جلسه در مورخ 1400/03/31دفتر شهر جدید ایوانکی با حضور معاونت

عمرانی کمیته امداد استان و جناب مهندس مومنی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی و عضو محترم هیات مدیره جناب مهندس شرفیه برگزار گردید و مقرر گردید کمیته فنی شرکت عمران

ضمینه بررسی درخواست کمیته امداد امام خمینی ( ره ) نسبت به جانمایی چندین زمین و لیست آن را به همراه تراکم سطح اشغال به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اعلام و سپس صورتجلسه

تخصیص زمین جهت ساخت واحد مسکونی در طرح اقدام ملی تنظیم گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://eyvanekey.ntdc.ir/?p=20594
کد خبر
20594