جلسه پیگیری و خرید سرور شرکت عمران شهر جدید ایوانکی با حضور جناب مهندس مومنی مدیرعامل محترم و اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوانکی  آقایان مهندس شرفیه و دکتر حاجی بگلو و نمایندگان شرکت رهام و بازدید محل استقرار سرور امروز سه شنبه مورخ 1400/04/01صورت پذیرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://eyvanekey.ntdc.ir/?p=20604
کد خبر
20604