سومین جلسه کمیته تحول و پیشرفت شهر جدید ایوانکی برگزار شد .

در راستای دستورالعمل ابلاغی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید دکتر جعفری، سومین جلسه کمیته تحول و پیشرفت شهر جدید ایوانکی برگزار گردید. این نشست امروز یکشنبه مورخ 24/11/1400 راس ساعت 11 در محل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی با حضور مهندس بنایی؛ مشاور محترم سرپرست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دبیر کمیته تحول و پیشرفت شهرهای جدید، دکتر ملکی دبیر کمیته اقتصاد شهری شهرهای جدید، مهندس مومنی مد

یرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی و دیگر اعضائ محترم کمیته برگزار گردید .

لینک کوتاه نوشته
https://eyvanekey.ntdc.ir/?p=21147
کد خبر
21147