حضور آقای مرادی , مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان و آقای ظاهری مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان سمنان در سامانه سامد روز سه شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح .

لینک کوتاه نوشته
https://eyvanekey.ntdc.ir/?p=22095
کد خبر
22095