حضور مهندس مومنی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید ایوان کی , اعضای هیات مدیره این شرکت , فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان گرمسار , رئیس محترم عقیدت سیاسی نیروی انتظامی گرمسار در دادگاه عمومی ایوانکی به مناسبت تبریک هفته قوه قضاییه , همچنین تقدیر و تشکر از رئیس و کارکنان دادگاه در راستای احکام صادره مبنی بر تملک اراضی دولت .
شنبه
1401.04.04

لینک کوتاه نوشته
https://eyvanekey.ntdc.ir/?p=21376
کد خبر
21376