انتصاب جناب اقای دکتر ولی پور بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوان کی با حضور جناب آقای مهندس رحمانی سرپرست محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید؛ مهندس مومنی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدایوانکی؛ مهندس شرفیه عضو هیئت مدیره و مدیران شرکت عمران شهرجدید ایوانکی

لینک کوتاه نوشته
https://eyvanekey.ntdc.ir/?p=21389
کد خبر
21389