عنوان قوانین و مقررات
سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن
دانلود
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
دانلود
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
دانلود
طرح جامع مسکن 1404-1396
دانلود
دستورالعمل انتقال ثانویه مسکن مهر
دانلود
آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان
دانلود
دستورالعمل نحوه جایگزین وراث متقاضیان مسکن مهر متوفی در سامانه
دانلود
دستورالعمل واگذاری قطعی عرصه واحدهای مسکونی مهر 99 ساله (اجاره داری) به متقاضیان مسکن مهر
دانلود
دستورالعمل واگذاری واحدهای مسکن مهر ۹۹ ساله به متقاضیان مربوطه در شهرهای جدید
دانلود
شیوه نامه ‏ی ‌پرداخت تسهیلات آماده سازی زمین طرح مسکن مهر (اجاره 99 ساله زمین)
دانلود
شیوه نامه تسهیلات ساخت مسکن در قالب واگذاری حق بهره‌برداری (اجاره 99 ساله) زمین
دانلود
تصویب نامه در خصوص اعطای تسھیلات بانکی در قالب طرح مسکن مھر و اصلاحیه‏ ی آن
دانلود
موضوع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر
دانلود
تسهیلات مسکن مهر بـرای کـارکـنان دسـتگـاهـهای اجـرایی متـقاضی انتقال از کلانشهرها
دانلود
قانون منع فروش اراضی غیر مسکونی جهت امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آیین نامه اجرایی آن
دانلود
ضوابط ارایه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
دانلود
دستورالعمل ثبت نام و واگذاری مسکن مهر
دانلود
دستور العمل ضوابط مورد قبول در استفاده از فناوری نوین تولید صنعتی مسکن و ساختمان برای پرداخت وام 25 میلیون تومان مسکن مهر
دانلود
دستورالعمل نحوه استفاده متقاضیانی که خود یا افراد تحت تکفل آنها دارای مالکیت مشاع حاصل از واگذاری دولتی و سهم الارث می باشند
دانلود
دستور العمل نحوه بررسی شرایط متقاضیان مسکن مهر ثبت نام شده توسط ادارات کل تعاون قبل از تاریخ 88.11.12
دانلود
آیین نامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
دانلود
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
دانلود
تصویب نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی
دانلود
جداول اطلاعات بخش مسکن و شهری 13951116
دانلود