معرفی شرکت

نام شرکت :شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

نوع و زمینه فعالیت:

تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه کشی تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمان های لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینه های تامین شده و یا از طریق خریداری، تملک، اجاره و صلح حقوق بر اساس آیین نامه های مصوب مجمع عمومی و همچنین تهیه و اجرای طرح های سیویل، تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره . اجرای طرح مسکن مهر به دستور ریاست محترم جمهوری . حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید

دفتر مرکزی:
استان سمنان، شهر جدید ایوانکی، بلوار امام رضا (ع)، خیابان مدافع حرم، خیابان ولیعصر، خیابان صالح، صالح یکم
کد پستی: ۳۵۹۱۴۱۲۵۴۵
تلفن: ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳
فکس: ۳۴۵۲۱۷۷۲-۰۲۳

گالری تصاویر