آقای مهندس رضا مومنی

مدیرعامل

آقای مهندس رضا مومنی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوان کی میباشد.

سوابق کاری :

 • شهردار گرمسار ( استان سمنان ) از سال 1386 الی 1391
 • مدیر کل تجهیز منابع برنامه ریزی و بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید از سال 1392 الی 1394
 • مشاور معاون وزیر راه و شهر سازی از سال 1394 الی 1395
 • عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از سال 1395 الی 1397
 • معاون مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید
 • معاون حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید
 • معاون مدیر کل حوزه معاون وزیر راه و شهر سازی
 • موسس و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوان کی از زمان تاسیس 28/12/1398

شماره تماس: ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳               ایمیل سازمانی: modir@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آقای مهندس داود شرفیه

رئیس هیات مدیره

آقای مهندس داود شرفیه، رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوان کی میباشد.

شماره تماس:  ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳           ایمیل سازمانی: modir@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آقای دکتر کامران ولی پور

عضو هیات مدیره

آقای دکتر کامران ولی پور، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوان کی میباشد.

سوابق کاری :

 • مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهر های جدید در امور املاک و واگذاری اراضی منابع دولتی از سال 1387 لغایت 1393.
 • معاون اداره کل پیمان و مشارکت شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید از سال 1393 لغایت 1394.
 • سرپرست معاونت اداره کل املاک، حقوقی و امور ثبتی از سال 1393 لغایت 1394.
 • عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه از سال 1394 لغایت 1397.
 • معاون مسکن و شهر سازی شرکت عمران شهر جدید ایوان کی از 1400/11/13 لغایت 1401/04/01.
 • عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوان کی از 1401/04/01 تا کنون.

مدرک تحصیلی :

دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری

شماره تماس:  ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳           ایمیل سازمانی: modir@ntdc.ir

مشاهده پروفایل