جناب آقای مهندس رضا مومنی

مدیرعامل

جناب آقای مهندس رضا مومنی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی است.

شماره تماس: ۱ و ۳۴۵۲۱۷۷۰-۰۲۳

سوابق کاری :

شهردار گرمسار ( استان سمنان ) از سال 1386 الی 1391

مدیر کل تجهیز منابع برنامه ریزی و بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید از سال 1392 الی 1394

مشاور معاون وزیر راه و شهر سازی از سال 1394 الی 1395

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از سال 1395 الی 1397

معاون مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید

معاون حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید

معاون مدیر کل حوزه معاون وزیر راه و شهر سازی

موسس و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوان کی از زمان تاسیس 28/12/1398

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد:

سوابق علمی و فنی

سوابق اجرایی

گالری تصاویر